Frequently Asked Questions

دقیقا از لحظه ای که یک ایده به ذهنتان خطور میکند که موجب راه اندازی تجارتتان میشود.یعنی همان زمان که ایده خود را روی کاغذ ترسیم میکنید باید یک مشاور مالی درکنارتان باشد تا افکار تجاری شمارا شفاف تر و بهینه تر کند.تا کنارشما کمک کند بهتر و راحت تر تصمیم بگیرد.

در مرحله اول نیروی استخدام شده در واحد حسابداری باید از تجربه و مهارت های کافی و کاملی برخوردار باشد.در مرحله بعدی تمامی کارهای روزانه باید طبق روال قبل که توسط یک مشاور یا مدیر مالی طراحی شده اجرا شود و در مرحله آخر نظم همه جانبه در واحد مالی حرف اول را میزند.

طراحی و پیاده سازی کلیه حرکات مالی و مالیاتی ، ایجاد زیرساخت های مالی ، کنترل همه جانبه نسبت به اجرای صحیح امور در واحد حسابداری ، کمک به جذب نیروی متخصص و با تجربه برای واحد مالی ، تجزیه تحلیل صورتهای مالی برای مدیران بالاتر و پاسخگویی به سازمانها و ارگانهای برون سازمانی

اصلاح یک سیستم کاری نیازمند صرف وقت و تجربه و تخصص لازم برای کاهش زمان و خطاهای پروسه اصلاح است که با توجه به مشغولیت مدیران از توان آن ها خارج است. چه بسا اگر امکان آن فراهم بود مجموعه به این سمت هدایت نشده بود. با رفع این مسئولیت از مدیریت، شما امکان صرف وقت و انرژی خود برای پیشرفت بیشتر کسب و کارتان را خواهید داشت.

تربیت، خطایابی و اصلاح منظم نیروی انسانی و رسیدگی به مشکلات کاری و روحی آن ها باعث افزایش راندمان و درنتیجه افزایش درآمد و بهره وری بیشتر مجموعه می شود. این کار نیازمند صرف وقت و تخصص است و همراه داشتن یک مشاور خوب درکنار مجموعه مشکلات فوق و همچنین نیاز مدیر به صرف وقت و انرژی برای رسیدگی به آن ها را رفع می نماید.

خطاهای انسانی زیاد، حجم کار مفید پایین انجام شده در روز نسبت به مشغولیت نیروها، سربه سر شدن هزینه ها و درآمد، خستگی، احساس فرسایش و بی علاقگی مدیریت و نیروها، سودآوری پایین و نرسیدن به درآمد مورد انتظار و غیره همگی نشانه یک سیستم بیمار و نیازمند درمان است.